Anti-dronemarkt ter waarde van 2,4 miljard dollar tegen 2027, bij een CAGR van 25% – Market Research Future (MRFR) (2023)

Anti-Drone Marktonderzoeksrapport Informatie per toepassing (detectie (radar, EO/IR, akoestisch, andere), verbod (stoorzender, lasers, andere), platform (grondgebaseerd, in de hand gehouden, UAV-gebaseerd), eindgebruiker (verdediging, commercieel ) - Voorspelling tot 2027 Door MRFR

| Bron: Marktonderzoek toekomst

New York, VS, 24 mei 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volgens het marktonderzoeksrapport gepubliceerd door Market Research Future (MRFR), "Anti-Drone MarktInformatie per toepassing, verbod, platform, eindgebruiker en regio - Voorspelling tot 2027”, is de anti-dronemarkt klaar om tegen 2027 een enorme waardering van 2,4 miljard dollar op te bouwen en tussen 2020 en 2027 een groeipercentage van 25% vast te leggen.

Marktomvang:

De dramatische toename van het aantal onbemande luchtvaartuigen voor recreatief en commercieel gebruik wereldwijd heeft geleid tot een drastische toename van schendingen van de openbare veiligheid en de overheidsinfrastructuur. De identificatie en ontdekking van dergelijke drones is een belangrijk aspect van het behoud van de beveiliging, wat op zijn beurt de expansie van de anti-dronemarkt versnelt.

Drones met geïntegreerde camera's bieden een geweldige kans voor professionals die luchtfoto's willen maken. Maar de toenemende acceptatie van deze geavanceerde onbemande luchtvaartuigen heeft de bezorgdheid over de veiligheid bij regeringen vergroot. Dit moet resulteren in een enorme groei van de wereldwijde markt.

Ontvang gratis voorbeeld PDF-brochure @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/6460

Reikwijdte van het rapport:

Rapporteer kenmerkDetails
Marktomvang 20302,4 miljard
CAGR25%(2020-2027 )
Basisjaar2019
Voorspellingsperiode2020-2027
Historische gegevens2018
VoorspellingseenhedenWaarde (USD miljard)
Dekking rapporterenOmzetprognose, concurrentielandschap, groeifactoren en trends
Segmenten bedektDoor toepassing, verbod, platform, eindgebruiker
Geografieën gedektNoord-Amerika, Europa, Azië-Pacific, Midden-Oosten en Afrika en Latijns-Amerika
Belangrijkste marktdrivers
 • Met de toename van het aantal gebruik van drones
 • snelle groei geregistreerd in het gebruik van alle soorten UAV's
 • In de regio van de VS, berichten over waarnemingen van onbemande vliegtuigen door piloten

Koop nu Premium onderzoeksrapport- Krijg uitgebreide marktinzichten.

Marktconcurrerend landschap:

De belangrijkste leveranciers op de anti-drone-markt zijn onder meer

 • Liteye Systems, Inc. (VS)
 • Blighter Surveillance Systems Ltd.(VK)
 • Israel Aerospace Industries Ltd. (Israël)
 • Lockheed Martin Corp. (VS)
 • SRC, Inc. (VS)
 • Thales Groep (Frankrijk)
 • Leonardo SpA (Italië)
 • DroneShield Ltd. (Australië)
 • Rafael Advanced Defense Systems Ltd. (Israël)
 • Raytheon Technologies Corp. (VS)

De anti-dronemarkt heeft veel veranderingen ondergaan, met veel nieuwe spelers die de concurrentie betreden en naar een hoger niveau tillen. Er is ook een enorme toename van het aantal lokale bedrijven op de markt, die een verscheidenheid aan drone-gevechtsoplossingen bieden. Veel ontwikkelaars zijn gefocust op het bedenken van geavanceerde contra-drone-oplossingen voor de militaire sector, proberen langetermijncontracten binnen te halen en hun aandeel op de wereldwijde markt uit te breiden.

Met de stijgende uitgaven voor nieuwe producten en de stijgende vraag vanuit de defensiesector, zou de anti-dronemarkt op de lange termijn enorme winsten moeten maken. Dit kan in de nabije toekomst een lucratieve kans zijn voor de spelers.

Markt USP gedekt:

Marktdrivers:

Het versnelde gebruik van ongeautoriseerde drones/vliegende testapparatuur in ramen en de achtertuin heeft het dreigingsniveau overal verhoogd. Deze systemen zijn voorzien van tal van sensoren die op elk moment en op elke locatie audio en video opnemen. Om hiermee om te gaan, bedenken fabrikanten UAV-bestrijdingstechnologieën in de luchtvaart.

Grote mondiale overheidsfunctionarissen, zoals de Federal Aviation Administration (FAA) in de Verenigde Staten, verlenen hun steun aan het ontwerpen en op de markt brengen van innovatieve drone-mapping- en -acquisitietechnologie. Deze bieden nauwkeurige detectie en tracking, samen met richtingzoekende en anti-achtervolgingsmogelijkheden.

Blader door een diepgaand marktonderzoeksrapport (100 pagina's) over Anti-Drone Market @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/anti-drone-market-6460

Sinds de uitbraak van COVID-19 lijkt de omvang van de anti-dronemarkt echter aanzienlijk te zijn afgenomen, gezien de beperkingen op de klantenservice. Maar als gevolg van de pandemie ziet de markt aankopen van geavanceerde anti-dronesystemen in regio's als het Midden-Oosten en Afrika, en Europa. Nu de vraag naar drones stijgt na het COVID-19-tijdperk, werken regeringen aan het versterken van hun defensieve capaciteiten om het hoofd te bieden aan verschillende politieke conflicten, zoals de opstelling tussen India en China, enz.

Marktbeperkingen:

Commerciële drones brengen veel veiligheids- en privacykwesties met zich mee en hebben daarom te maken met wet- en regelgeving. Er is behoefte aan bekwame piloten om drone-ongelukken te voorkomen. Wereldwijd onthullen grote incidenten met kleine UAV's de enorme veiligheidskloof met betrekking tot de openbare veiligheid. Zelfs een kleine botsing tussen UAV's en anti-drones kan leiden tot aanzienlijke schade aan niet alleen eigendommen, maar ook aan het leven van mensen.

Een anti-drone kan UAV's gemakkelijk detecteren, maar het is niet zeker waar de UAV's kunnen neerstorten, wat de openbare veiligheid in gevaar brengt. Dit heeft geleid tot de opkomst van strikte anti-dronewetten en -regelgeving door verschillende regeringen over de hele wereld.

COVID 19-analyse:

De uitbraak van COVID-19 en de daaropvolgende lockdown hebben een brutaal effect gehad op de luchtvaartindustrie, met de tijdelijke sluiting van productiefaciliteiten en een vermindering van het passagiersverkeer. Luchtvaartmaatschappijen worden geconfronteerd met inkomstenderving als gevolg van de SARS-CoV-2-pandemie als gevolg van reisverboden en de algehele economische neergang wereldwijd.

Nu de lockdown echter wordt opgeheven en er een grote focus ligt op het tegengaan van de verspreiding van het nieuwe coronavirus, kunnen spelers nu doorgaan met hun bedrijf en zich ook concentreren op het versterken van hun toeleveringsketens. Dit kan de komende periode een sneller herstel betekenen voor de anti-drone-industrie.

Marktaandeel:

 • Per toepassing -Detectie (radar, EO/IR, akoestisch, andere) en verbod (stoorzenders, lasers en andere) zijn de belangrijkste toepassingen van anti-drones.
 • per platform-Hand Held, UAV Based en Ground-Based zijn de platformgebaseerde segmenten die in het rapport worden bestudeerd.
 • Door eindgebruikers-Luchthavens, commerciële, kritieke infrastructuur, openbare locaties, stadions en arena's, energie en nutsbedrijven, datacentra en bedrijven, leger en defensie en andere zijn de belangrijkste eindgebruikers in de wereldwijde industrie.

Het militaire en defensiesegment heeft de leidende positie in de markt veroverd en zal de komende jaren waarschijnlijk blijven domineren. Vanwege de drastische toename van terroristische en illegale activiteiten wereldwijd, zoals onwettige grensoverschrijdingen en smokkel, worden anti-drones steeds vaker gebruikt in de militaire en defensieruimte.

Regionale inzichten:

Noord-Amerika is momenteel de marktleider en zal naar verwachting gedurende de gehele veronderstelde periode zijn leiderschap behouden. de defensie- en luchtvaartsectoren in de regio, vooral in de VS, maken snel gebruik van dronetechnologieën. Trouwens, de Federal Aviation Administration (FAA) is bezig met het beoordelen van verschillende UAS-technologieën op tal van luchthavens; wat in de toekomst een grotere vraag naar anti-drones betekent.

Het groeitraject van de markt in Azië-Pacific is meedogenloos en zal stabiel blijven dankzij de stijgende overheidsfinanciering voor de ontwikkeling van luchtvaart- en defensie-infrastructuur in China en India. Talrijke bedrijven en instellingen in de regio, zoals het Beijing Institute of Technology, Nova Sky en de China National Nuclear Corporation, vormen allianties en partnerschappen om hun R&D-capaciteiten te verbeteren. Dit moet de komende jaren gunstig zijn voor de regionale markt.

Ontdek meer onderzoek Rapporten over, door Marktonderzoek Toekomst:

 • Markt voor slimme wapensOnderzoeksrapport: informatie per product (raketten, munitie, geleide raketten, geleide projectielen, geleide vuurwapens en andere), technologie (infrarood, laser, radar, Global Positioning System (GPS) en andere), platform (land, maritiem en In de lucht) en regio (Noord-Amerika, Europa, Azië-Pacific, Midden-Oosten en Afrika en Latijns-Amerika)—Prognose tot 2030
 • Markt voor luchtfoto'sOnderzoeksrapport: informatie per platformtype (vliegtuigen met vaste vleugels, helikopters, UAV's/drones en andere), toepassing (landmeetkunde, monitoring van energieapparatuur, landbouw, openbare veiligheid en inspectie, en defensie) en regio (Noord-Amerika, Europa , Azië-Pacific, Midden-Oosten en Afrika en Latijns-Amerika) - Voorspelling tot 2030
 • Markt voor explosieve sporendetectie (ETD).Onderzoeksrapport: informatie per technologie (chemiluminescentie (CL), ionenmobiliteitsspectrometrie (IMS), massaspectrometrie (MS), thermo-redox, akoestische oppervlaktegolven (SAW), chemische reagentia en ultraviolette fluorescentie), systeemtype (draagbaar, semi -Portable en Fixed Site), Application (Commercial [Airports, Railways, Retail Markets, Ports, Cargo & Vehicles, Banking, Financial Services, & Insurance (BFSI) en anderen] en Military & Defence [Reshandhaving, Homeland Security, en anderen]) en Regio

Over de toekomst van marktonderzoek:

Market Research Future (MRFR) is een wereldwijd marktonderzoeksbureau dat trots is op zijn diensten en een volledige en nauwkeurige analyse biedt met betrekking tot diverse markten en consumenten over de hele wereld. Market Research Future heeft als onderscheidende doelstelling om klanten onderzoek van optimale kwaliteit en gedetailleerd onderzoek te bieden. Onze marktonderzoeken naar producten, diensten, technologieën, toepassingen, eindgebruikers en marktspelers voor marktsegmenten op mondiaal, regionaal en landelijk niveau stellen onze klanten in staat meer te zien, meer te weten en meer te doen, wat helpt bij het beantwoorden van uw belangrijkste vragen.

Neem contact met ons op:

Market Research Future (onderdeel van Wantstats Research and Media Private Limited)
Hudsonstraat 99, 5e verdieping
New York, New York 10013
Verenigde Staten van Amerika
+1 628 258 0071(VS)
+44 2035 002 764(VK)
E-mail:verkoop@marketresearchfuture.com
Website:https://www.marketresearchfuture.com Volg ons:LinkedIn|Twitteren

Anti-dronemarkt ter waarde van 2,4 miljard dollar tegen 2027, bij een CAGR van 25% – Market Research Future (MRFR) (1)

Anti-Drone Markt Marktomvang anti-drone Trend in anti-dronemarkt Anti-Drone Marktanalyse Anti-drone-industrie Drone Markt

Contactgegevens

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated: 06/15/2023

Views: 5267

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.